Produkujemy palety nietypowe oraz skrzynie do transportu morskiego

  pod zamówienie klienta. możliwe jest wykonanie specjalne

  gdzie wszystkie elementy są strugane , wykonane z dużą

  dokładnością. Wykonujemy również podłogę z deski ryflowanej

  montowanej na paletach jako chodniki tymczasowe lub tarasy

  możliwe jest również wykonanie palet jednorazowych o różnych

  nietypowych wymiarach.

  CHROŃ KLIMAT - korzystając z drewnianych opakowań.

  Ocena oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia (Life cycle Assessment — LcA) palet drewnianych — zarówno jako produktu, jak i procesu jego naprawy i wymiany — wskazuje, że stosowanie tego typu opakowań drewnianych jest jedną z najlepszych metod poprawy jakości i efektywności usług transportu i logistyki towarów z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego. Z badań przeprowadzonych we Włoszech przez organizację conLegno wynika, że ocena oddziaływania na środowisko palety drewnianej jest pięciokrotnie lepsza od oceny, jaką uzyskały palety plastikowe. Celem badań było wykazanie przy pomocy najbardziej obiektywnej metody, jaką jest LcA, w jakim stopniu produkcja palet drewnianych oraz wprowadzone przez EPAL standardy związane z ich naprawą i wymianą wpływają na redukcję gazów cieplarnianych. Badanie, zlecone na Politechnice w Mediolanie, ujawniło jak liczne korzyści dla środowiska wynikają ze stosowania palet wykonanych z drewna i stosowania standardów EPAL w trakcie ich produkcji oraz wprowadzania do obiegu. Opublikowane dane pokazują, że długi cykl życia europalety EPAL, wynikający m.in. z możliwości ich wielokrotnego wykorzystania - w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia efektu cieplarnianego. Według badaczy w całym swym cyklu życia jedna paleta wykonana z drewna nie tylko nie emituje CO2 lecz także odejmuje łącznie 18,4 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla. W toku takiej analizy należy stwierdzić, że tylko w 2010 roku, dzięki użytkowaniu palet drewnianych, zostało usuniętych z atmosfery ponad 1,22 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Oznacza to, że każdego roku, dzięki systemowi EPAL, Europa kompensuje emisję gazów cieplarnianych od powiadającą energii potrzebnej mieszkańcom Rzymu. źródło: EPAL NEWS 2014

  Zapraszamy do składania zapytań i do podjęcia stałej współpracy. Zlecenie dla klientów indywidualnych są poprzedzone wyceną po wstępnej rozmowie i określeniu wymagań klienta pod względem technicznym. Klient otrzymuje gdzie określamy cenę, termin dostawy, sposób dostawy lub odbioru, dane techniczne. Akceptacja oferty jest jednocześnie akceptacją naszych warunków sprzedaży zawartym na stronie " Warunki sprzedaży" . Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy według naszych warunków sprzedaży.

  Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt