SI PLUS strona główna

Stojaki do transportu okien i szkła

Stojaki do transportu okien i szkła produkujemy od roku 2003. Konstrukcja stojaków została wymyślona przez nas w związku z potrzebami rynku na produkt, który by umożliwił transport onien i pozostawienie ich razem ze stojakiem u odbiorcy, za granicą, tak aby wyeliminować dodatkowy transport stojaków jak jest to przy stojakach metalowych. Stojaki drewnaine są produktem proekologicznym ponieważ eliminują dodatkowe przejazdy samochodów ciężarowych. A także do ich produkcji jest wykorzystywany materiał gorszej jakości a dzięki wymyślonej konstrukcji zostaje stworzony pełnowartościowy produkt. Naszych odbiorców zachęcamy aby odsprzedawali klientą stojaki jako koszt opakowania. Dzięki temu stojaki stają się ważnym elementem sytemu logistycznego u naszych odbiorców. Zakupione stojaki nie powinny być dodatkowym kosztem ale powinny stanowić mocny arguiment dla marketingu firm. Klient, który przekona się o tym, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie na pewno chętnie zapłaci za stojak czy stojaki. Spakowane okna trafiają bowiem na budowę załadowane oknanmi często w taki sposób, że mogą być podawane bez rozpakowania na określone piętra. Oszczędność czasu, robocizny i pracy sprzętu. Można dowolnie konfigurować załadunki i pakowanie okien i szyb już w zakładzie produkującym okna, opatrując stolarkę odpowiednimi naklejkami według wskazń klienta. Stojaki do transportu szkła są inaczej skonstruowane. Posiadają większą ilość poprzeczek oraz blat w stosunku do oparcia jaet pod kątem prosty. Wykonujemy stojaki zgodnie z potrzebami klienta według jego zamówienia. Wykonujemy różne wymniary, różne typy stojaków w tym stojaki IPPC, do transportu morskiego.

Mini galeria